Nieuws

ANTRAPPERTJE FEBRUARI-MAARTzaterdag 14-02-15 01:00
MAANDVERGADERING

De maandvergadering van februari is op maandag 2 maart. Het bestuur begint om 20.00 uur en de inloop voor de leden is om 21.00 uur. De vergadering zal grotendeels in het teken staan van de OTR-rit op 15 maart.

NIEUWJAARSDUIK/DUOFIETS

De opbrengst van de Nieuwjaarsduik is weer verdeeld. Dat waren dit jaar de stichting Zonnedag voor een uitje voor de bewoners van Dunninghe in De Wijk en voor het opknappen van de schooltuin van de Iekmulder in IJhorst. Beiden kregen 900 Euro uitgereikt. Voor de bewoners van Dunnighe doen De Antrappers nog iets extra. Op initiatief van de toercommissie van de club gaat gedurende de zomertijdperiode de duofiets weer door het prachtige Reestdal rijden. Deze werd door een tekort aan vrijwilligers nauwelijks meer gebruikt, wat de bewoners ten zeerste betreurden. Mocht je zin hebben om ook een keer op deze elektrische duofiets met een bewoner te willen rijden, geef je dan op via motorclub@antrappers.nl of bij Jan Mennink.

OTR-RITTEN

De OTR-ritten voor 2015 zijn weer vastgesteld. Op 7 maart is Holten (Na Enduro) en op 8 maart Ruinen aan de beurt om een OTR-rit te organiseren. De rit van de Antrappers is vastgesteld op zondag 15 maart 2015. Meer nieuws op OTR/CROSS of www.enduro.nl

OPBOUW OTR 2015

De data voor de werkzaamheden rond de OTR-rit staan weer op de site. We gaan ervan uit dat een ieder weer minimaal twee dagdelen meewerkt, zodat we vlot kunnen opbouwen en weer opruimen en herstellen kunnen. Niet allemaal op de laatste dag voor de rit, maar graag zien we ook wat meer helpers op de de andere zaterdagen voor en na de rit. Ook de donderdag en vrijdag voor de rit en de maandag erna is er veel werk. Dus al je dat in zou kunnen passen????

OPROEP !!!

Vanwege klachten van diverse kanten is het niet meer mogelijk en toegestaan
om voor, tijdens en na de OTR-rit op het parcours te rijden. Bij constatering hiervan zal dit gevolgen hebben voor de vergunning en zijn wij als bestuur genoodzaakt om stappen te ondernemen tegen eventuele overtreders van de gemaakte afspraken. Dus geen crossers in de baan en alleen voorrijden en rijden op de dag door aangewezen OTR-rijders van de club.

35 JAAR ANTRAPPERS

2015 is weer een jubileumjaar voor de club. Wij zijn op 1 januari weer fris begonnen en de bedoeling is dat we gedurende het jaar, naast de gebruikelijke activiteiten, die we gaan opwaarderen, wij ook extra activiteiten zullen organiseren in het kader van dit jubileum. Kortom; men zal merken dat we een feessie hebben. Dus houdt de site en media in de gaten!!

JAARVERGADERING 2015

De Jaarvergadering van 2015 was op vrijdag 6 februari 2015. De Notulen hiervan staan alweer op de site. Na afloop was er de mogelijkheid om te schieten, sjoelen en darten om leuke clubartikelen. Hieraan werd enthousiast meegedaan, zodat dit zeker een vervolg krijgt.

AGENDA

Zondag 15 maart OTR-rit MC De Antrappers
Zaterdag 11 april Training voor wegmoteren.
Zaterdag 18 april Jubileumfeestje bij De Raket
Zondag 10 Mei Classic Grasbaanrace
Woensdag 13 mei Feestavond
Weekend 14 t/m 17 mei Hemelvaart-weekendtoer
ANTRAPPERTJE JANUARI/FEBRUARIdinsdag 27-01-15 01:00
MAANDVERGADERING

De maandvergadering van februari is op maandag 2 februari. Dit is alleen een bestuursvergadering ter voorbereiding van de jaarvergadering. De clubvergadering vervalt deze maand dus. Die is weer op 2 maart 2015

NIEUWE SPONSOREN

We hebben de afgelopen tijd weer een aantal nieuwe clubsponsoren mogen begroeten, te weten Jager Motoren, Fit In De Wijk, Wiola aanhangwagens en Befana. Kijk op de site bij sponsors en dubbelklik op het logo (ook op het Antrappertje) voor meer info over de bedrijven.

BARCOMPETITIE

Op vrijdag 19 december heeft Motorclub de Antrappers deelgenomen aan de barcompetitie in Cafe De Wiekslag . Het thema was: “Ut vaute Kersveesd” Er waren aardige wat gasten op afgekomen, waaronder een grote chinees. Toen de beloofde act om 23.00 uur echter begon stroomde het volk uit alle hoeken en gaten vanuit De Wijk de Wiekslag binnnen. Een gratis shotje van een schaars geklede dame krijgen is altijd leuk. De uiteindelijke winnaar van de barcompetitie 2014 was “Radio Hawai” met de “Vinylparty”. In 2015 is er weer een nieuwe ronde, waar De Antrappers ook weer aan mee doen.

OTR-RITTEN

De OTR-ritten voor 2015 zijn weer vastgesteld. Eext bijt het spits af op 1 februari, waarna op 7 maart Holten en 8 maart Ruinen een OTR-rit organiseren. De rit van de Antrappers is vastgesteld op zondag 15 maart 2015. Meer nieuws op www.enduro.nl

OPBOUW OTR 2015

De data voor de werkzaamheden rond de OTR-rit staan weer op de site. We gaan ervan uit dat een ieder weer minimaal twee dagdelen meewerkt, zodat we vlot kunnen opbouwen en weer opruimen en herstellen kunnen.

35 JAAR ANTRAPPERS

2015 is weer een jubileumjaar voor de club. Wij zijn op 1 januari weer fris begonnen en de bedoeling is dat we gedurende het jaar, naast de gebruikelijke activiteiten, die we gaan opwaarderen, wij ook extra activiteiten zullen organiseren in het kader van dit jubileum. Kortom; men zal merken dat we een feessie hebben.

JAARVERGADERING 2015

De Jaarvergadering van 2015 is vastgesteld op vrijdag 6 februari 2015. De aanvang is om 20.00 uur in het clubcafe De Wiekslag. De agenda zal de week voor de vergadering op de site komen te staan. Na afloop is er de mogelijkheid om te schieten, sjoelen en darten om leuke clubartikelen.
Nieuwjaarsduik 2015zondag 04-01-15 01:00
de ruim 200 deelnemers én de vele toeschouwers bij de Nieuwjaarsduik van motorclub de Antrappers in De Wijk, hebben donderdagmiddag 1.800 euro opgeleverd voor het goede doel. Een renovatie van de schooltuin bij de OBS De Iekmulder in Ijhorst en voor de stichting Zonnedag in De Wijk voor een leuke dag voor de bewoners van Dunninghen. Het water was niet eens zo heel koud, maar de buitentemperatuur plus de wind maakte het best guur. De traditie aan de boorden van de Reest, precies op de grens van de Wijk en IJhorst (Drenthe en Overijssel), bleek na tien eerdere edities niets aan aantrekkingskracht te hebben ingeboet. Deelnemers kwamen vanuit de wijde omgeving naar de Wijk voor een frisse duik, zo ook vanuit Meppel, al was in die stad aan het Bleekerseiland een nieuwe activiteit mét duik in de gracht. Vanuit IJhorst werden de durfals weer in een huifkar aangevoerd, die voortgetrokken werd door een tractor. Oók traditie vanaf het moment dat IJhorst enige jaren geleden aansloot bij het evenement van de Antrappers. Aan de Wieker kant kwamen vele duikers op de fietse vanaf het clubcafe De Wiekslag. Opvallend was dat er steeds meer jonge duikers meedoen en we dit jaar voor het eerst een hond als deelnemer hadden, die alles wat in de Reest achterbleef weer op de wal bracht. Een echte Riesthond.
Na de duik was het heerlijk afspoelen onder de warme douches, die weer beschikbaar werden gesteld door Huisje en Van Ginkel uit Rogat. Het geluid werd weer verzorgd door Octopus Licht en Geluid uit De Wijk en de veiligheid werd gewaarborgd door de EHBO-ers uit De Wijk. Natuurlijk is er dank voor hun inzet en die van andere vrijwilligers die de duik mogelijk maken.
Na afloop werd er in het clubcafe nog getoast op weer een geslaagde duik en werd de snert van sponsor Unox gulzig en genietend naar binnen gewerkt. De jongens van De Tente in Ijhorst deden dit op hun manier in de tent, maar dan met snert van Cafe 't Vosje.
Overlijden oud lid Henk Dekkerzaterdag 27-12-14 01:00
Op 1e Kerstdag is oud lid Henk Dekker overleden na een ziekbed van een klein jaar. Henk leed aan de voor hem onoverwinnelijke ziekte kanker. Henk was in de beginjaren een prominent lid van onze (toer)club die in de verhalen van die tijd veelvuldig voorkwam. Hij is 57 jaar geworden. Het afscheid is op 30 december om 17.30 uur in crematorium Reestborgh Edisonstraat 1 Meppel. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Correspondentieadres:
Wilhelminastraat 47
7941 HT Meppel
UT VAUTE KERSVEESDzaterdag 13-12-14 01:00
Op vrijdag 19 december is Motorclub de Antrappers aan de beurt om de barcompetitie in Cafe De Wiekslag te draaien. Zet deze datum met als aanvangstijd 21.00 uur al vast in je agenda. We verwachten een mega opkomst waar zeker een groot deel van de Antrappers aanwezig zal zijn. Het thema is: “Ut vaute Kersveesd” Dus kom in gepaste kerst outfit met vrienden,teamgenoten, collega's, buren of kennissen naar de Wiekslag. We hebben een Top-DJ en een verrassende act. Degene die voor 22.30 uur in kerstuitmonstering (groot of klein) binnen is, ontvangt 2 extra munten bij aankoop van tenminste 10 consumptiemunten. Een leuk feestje dus om je kerstvakantie mee te beginnen.
NIEUWJAARSDUIK 2015zaterdag 13-12-14 01:00
Nieuwjaarsduik 2015

Duik voor Doelen. Zo wordt de nieuwjaarsduik genoemd die de motorclub De Antrappers uit de Wijk op dinsdag 1 januari 2015 gaat organiseren. Dit is de elfde maal dat de club deze duik op nieuwjaarsmiddag houdt. In 2005 was het als grap begonnen om hun jubileum jaar met een frisse start te beginnen. De animo en het enthousiasme bij de deelnemers en het publiek is de laatste jaren zo groot geweest dat men er bijna niet meer onderuit kan om dit jaarlijks te organiseren, hoewel het eigenlijk een eenmalige actie zou zijn.
In 2015, het jaar dat de club 35 jaar bestaat, zal er weer gedoken worden voor goede doelen. Deze worden op de dag van de duik bekend gemaakt.
Met de duik zal hopelijk weer een aardige cent worden opgehaald, zodat wij hen kunnen ondersteunen.
Individueel duiken is altijd mogelijk, maar het ook is de bedoeling om verenigingen, stichtingen, clubs en wat al niet meer, aan de duik te laten deelnemen om zo de saamhorigheid te vergroten. En verkleed in de meest rare outfits is natuurlijk nog mooier. Het zou ook mooi zijn als de duikers zich laten sponseren voor minimaal vijf Euro, wat dan ter beschikking gesteld wordt van goede doelen. (Mogen dit natuurlijk ook zelf betalen.)
Er kan worden deelgenomen door iedereen, uit De Wijk en IJhorst, en natuurlijk ver daarbuiten, die het jaar fris wil gaan starten en de leeftijd doet ook niet terzake, als je maar kan zwemmen, want je duikt (lees springt) voor eigen risico. Na de duik is er een professorische douche te gebruiken. Opgave dient te geschieden via motorclub@antrappers.nl. . Verdere info is te verkrijgen via www.antrappers.nl.
De deelname is dus in princiepe kosteloos, maar we verwachten dus wel dat iedere (volwassen) duiker 5 Euro bijdraagt voor het goede doel. Ook verwachten wij dat het aanwezige publiek het nodige doneert (In de Melkbusse) of bij de geldwolven, welke herkenbaar zijn aan de gele hesje van de MC De Antrappers.
De duikers ontvangen na de duik een warme versnapering en een aandenken en na afloop is er in het clubcafe nog gelegenheid om onder genot van een bak snert en een drankje van de club te toasten op het nieuwe jaar.
Onze Nieuwjaarsduik is dit jaar ook weer gesponsord door UNOX en zijn wij aangemerkt als een “SERIEUZE NIEUWJAARSDUIK”. (Zie ook www.unoxnieuwjaarsduik.nl)
De nieuwjaarsduik vindt plaats in de Reest nabij de brug aan de Julianaweg. De duikers verzamelen om 13.30 uur in Cafe De Wiekslag of omstreeks 13.45 uur bij de brug.
Het startschot voor de duik is om 14.00 uur. Wij hopen op veel deelnemers en publiek die met zijn allen een leuk bedrag bijeen zullen brengen.

ANTRAPPERTJE DECEMBER/JANUARIwoensdag 03-12-14 01:00
MAANDVERGADERING

De maandvergadering van januari is op maandag 5 januari. Inloop voor de clubleden om 21.00 uur.

MAISCROSS SONNEGA

Zondag 7 december is er weer een maiscrosstraining in Sonnega. Om 13.00 uur verzamelen bij Tumpie en om 14.00 uur crossen aan de Sonnegaweg ter hoogte van No 51. Alle Antrappers, jong en wat ouder, zijn welkom en het is kosteloos. Het belooft goed weer te worden en het baantje ligt er prachtig bij. Dus...tot zondag

BARCOMPETITIE

Op vrijdag 19 december is Motorclub de Antrappers aan de beurt om de barcompetitie in Cafe De Wiekslag te draaien. Zet deze datum met als aanvangstijd 21.00 uur al vast in je agenda. We verwachten een mega opkomst waar zeker 75% van de Antrappers aanwezig zal zijn. Het thema is: “Ut vaute Kersveesd” Dus kom in gepaste kerst outfit met vrienden,buren of kennissen naar de Wiekslag. We hebben een Top-DJ en een verrassende act. Degene die voor 22.30 uur in kerstuitmonstering (groot of klein) binnen is, ontvangt 2 consumptiemunten.

KERSTMARKT

Op zondag 14 december is er toch weer een kerstmarkt rond de Wieker Meule. Altijd leuk om even te bezoeken Vanaf 18.00 uur is er live-muziek in Clubcafe De Wiekslag mmv Gin Gedonder. Zie ook www.normaalcoverband.nl

NIEUWJAARSFEEST

Op donderdag 1 januaari vanaf 00.00 uur is er op de perkeerplaats op de Brink een Nieuwjaarsfeest om het nieuwe jaar goed in te luiden. Onder het genot van een drankje en met de swingende klanken van Steaming Pianos wordt 2015 ingeluid. Er is plaats voor 400 feestgangers.

NIEUWJAARSDUIK

De Unox Nieuwjaarsduik is weer aanstaande. Op 1 januari om 14.00 uur gaan we weer duiken voor doelen. De goede doelen worden de week voor de duik bekend gemaakt en nominaties zijn nog welkom. Dus activeer al je vrienden om een keer lekker mee te duiken. Ook een goed moment om te stoppen met roken!!!

OTR-RITTEN

De OTR-ritten zijn weer volop aan de gang. Voor de actuele kalender kijk je op www.enduro.nl. Er is nog 1 rit en wel in Staphorst. De rit van de Antrappers is voorlopig vastgesteld op zondag 15 maart 2015. De week ervoor is Ruinen en erna Westerbork.

JAARVERGADERING 2015

De Jaarvergadering van 2015 is voorlopig vastgesteld op vrijdag 6 februari 2015. De aanvang is om 20.00 uur in het clubcafe De Wiekslag.
De reguliere clubvergadering op maandag 2 februari vervalt.
ANTRAPPERTJE NOVEMBER/DECEMBERdinsdag 11-11-14 01:00
MAANDVERGADERING

De maandvergadering van december is op maandag 1 december. Inloop voor de clubleden om 21.00 uur.

KAMPIOENSFEEST 2014

2014 Is een bijzonder goed race-jaar voor het Pata Honda Ten Kate World Superbike team.
Pole positions, podiumplaatsen, overwinningen en natuurlijk, als kers op de taart, het wereld kampioenschap binnen gehaald door Michael van der Mark in het World Supersport Championship. En dat verdient een feestje!
Zaterdag 15 november van 20 tot 1 uur wordt er een "World Championship Party" gehouden en jij bent van harte welkom.
De entree is gratis, maar je moet wel reserveren op www.tenkatemotoren.nl

OTR-RITTEN

De OTR-ritten zijn weer volop aan de gang. Voor de actuele kalender kijk je op www.enduro.nl. Er zijn nog 3 ritten, te weten Balkbrug,Hengelo en Staphorst. De rit van de Antrappers is voorlopig vastgesteld op zondag 15 maart 2015.

BESTUURSUITJE

We hebben op de laatste maandvergadering besloten om vrijdag 28 november 2014 met de bestuurs- en commissieleden (althans de mensen die hier veel in/voor betekenen) een gezellige avond te arrangeren.
We verzamelen om 18.00 uur bij het clubcafe De Wiekslag, waarna we tegen 19.00 uur naar Meppel gaan om ergens een hapje te gaan eten.
Als de borden gesneuveld zijn vluchten we nog even de binnenstad in en blijven daar zolang het gezellig is.


MCA-SHOP

Op de site is een nieuwe rubriek te vinden onder het kopje SHOP. Hierin staan allerlei artikelen van de MC die door de leden voordelig zijn aan te schaffen. Nieuw zijn de Hoodies en de Caps. Ook staan hier verschillende huur artikelen bij. Dit geldt ook alleen voor leden. Nieuw zijn de 3x3 Pop-up tenten compleet met zijwanden.

BARCOMPETITIE

Op vrijdag 19 december is Motorclub de Antrappers aan de beurt om de barcompetitie in Cafe De Wiekslag te draaien. Zet deze datum met als aanvangstijd 21.00 uur al vast in je agenda. We verwachten een mega opkomst waar zeker 75% van de Antrappers aanwezig zal zijn. Het thema is: “Ut vaute Kersveesd” We hebben een Top-DJ en vele verrassende acts.

KERSTMARKT

Op zondag 14 december is er toch weer een kerstmarkt rond de Wieker Meule. Altijd leuk om even te bezoeken Vanaf 18.00 uur is er live-muziek in Clubcafe De Wiekslag mmv Gin Gedonder. Zie ook www.normaalcoverband.nl

NIEUWJAARSDUIK

De Unox Nieuwjaarsduik is weer aanstaande. Op 1 januari om 14.00 uur gaan we weer duiken voor doelen. Dus activeer al je vrienden om een keer lekker mee te duiken. Ook een goed moment om te stoppen met roken!!!

JAARVERGADERING 2015

De Jaarvergadering van 2015 is voorlopig vastgesteld op vrijdag 6 februari 2015. De aanvang is om 20.00 uur in het clubcafe De Wiekslag. De reguliere clubvergadering op maandag 2 februari vervalt.
Even wat anders??!!donderdag 30-10-14 01:00
Lezing Bij MC 80

Op vrijdag 31 oktober organiseert Mc 80 een avond waar Jos Lakerveld heteen ander zal vertellen over zijn werk bij de Koninklijke Marechaussee en vro opleidingen Ook leden van MC De Antrappers zijn van harte welkom op deze avond. De koffie staat klaar en de entree is gratis!!!! Zie ook www.mc80.nl
Lokatie is cafe Brinkzicht (Hees) aan de Brink in Ruinen aanvang 20.00 uur

Kampioensschapsfeest 2014

2014 Is een bijzonder goed race-jaar voor het Pata Honda Ten Kate World Superbike team.
Pole positions, podiumplaatsen, overwinningen en natuurlijk, als kers op de taart, het wereld kampioenschap binnen gehaald door Michael van der Mark in het World Supersport Championship. En dat verdient een feestje!
Zaterdag 15 november van 20 tot 1 uur wordt er een "World Championship Party" gehouden en jij bent van harte welkom.
De entree is gratis, maar je moet wel reserveren op www.tenkatemotoren.nl
KLACHTEN ILLEGAAL CROSSENdonderdag 16-10-14 02:00
Crossers, OTR- en Quad-rijders.

We krijgen weer veel klachten over het illegaal gebruik van mais/bouwland en bospercelen alsmede schouwpaden rondom De Wijk. Het is dus verboden om deze gronden zonder toestemming van de eigenaar te berijden. Doe dit ook niet want je richt onbedoeld een hoop schade aan. (Vaak ingezaaid met groenbemester of graszaad)
Ook zijn het vaak stukken grond die de Antrappers ter beschikking krijgen van de eigenaren om de OTR-rit uit te zetten. Hierdoor kan dat op termijn wel eens problemen gaan geven zodat de OTR-rit ook in de knel komt en dat willen wij zeker niet.

Dus niet rijden, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. En ook niet snel even een aangrenzend stuk land meenemen.

Dit is bedoeld voor een ieder die onverhard aan het rijden is. Dus crossers, OTR-rijders en Quad-rijders. (leden en niet-leden)
Tevens gaan we ervan uit dat de ouders de minderjarigen hier ook even op aanspreken. Alleen kan je weinig, maar samen alles!!!

En wil je helemaal legaal crossen, ga dan naar een van de crossbanen in de regio of doe lekker mee aan een van de OTR-ritten in den lande.

Page 1/12
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12]