Nieuws

ANTRAPPERTJE MEI-JUNIdinsdag 05-05-15 02:00
MAANDVERGADERING

De maandvergadering van juni is op maandag 1 juni. Het bestuur begint om 20.00 uur en de inloop voor de leden is om 21.00 uur.

FEESTAVOND

De jaarlijkse feestavond van 2015 zal plaatsvinden op woensdag 13 mei (Dag voor Hemelvaart) De inloop zal vanaf 20.30 uur zijn en er wordt muziek uit de eighties en nineties gedraaid. Leden en alle medewerkenden van de OTR-rit zijn welkom. Wij hanteren wederom het crisistarief. GRAAATIS………… dus!!!!!!

AFWERKEN OTR-RIT 2015

Na een maandag na de rit met een goede opkomst en enkele zaterdagen, waarbij de opkomst van noeste werkers steeds minder werd, is het herstel en de afwerking van de OTR-rit eindelijk achter de rug.. Bij deze willen wij alle vrijwilligers, die op wat voor wijze dan meegewerkt hebben aan de OTR-rit 2015 hartelijk bedanken voor hun inzet en uitnodigen voor de feestavond op woensdag 13 mei a.s.

TOERKALENDER 2015

De toerkalender van het seizoen 2015 staat weer op de site. We zullen weer vele dinsdagavondritten gaan rijden en aan aantal leuke toerritten in het weekend. De eerste toerrit is zaterdag 9 mei richting het friese Franeker. Vertrek om 10.00 uur bij Cafe De Wiekslag. Cafeïne en nicotine gebruikers zijn vanaf 09.30 uur welkom. Op zondag 10 mei gaan een aantal dames deze route rijden, waarbij de vetrektijd hetzelfde is. Dus als er nog ladies zijn??

DVD 35 JAAR ANTRAPPERS

Voor de liefhebbers is de DVD die tijdens het 35-jarig jubileum werd vertoond te koop bij Aaldert Kuiper.

WK MOTORCROSS

Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus wordt er op het TT circuit een ronde in kader van de WK cross verreden. Bij genoeg deelname om dit te bezoeken, wordt er via de MC vervoer geregeld. Opgave voor belangstellenden bij Martin Vos. (woody,vos@ziggo.nl) Zie ook www.mxgp-assen.com

WIJNFEESTEN

Het is al vaker geopperd om weer een keer naar de wijnfeesten te gaan, maar nu is er serieuze belangstelling om het laatste weekend september of het eerste weekend van oktober naar Duitsland af te reizen. Belangstelling??
Dan graag even een mail naar motorclub@antrappers.nl

ZONNEDAG

De Zonnedag zal plaatsvinden op donderdag 18 juni. We gaan ervan uit dat de vrijwilligers van vorig jaar weer aanwezig zijn. Heb je interesse om ook te helpen, mail dat dan even naar motorclub@antrappers.nl

DINSDAGAVONDRITTEN

De dinsdagavondritten zijn weer gestart. Vertrek om 19.00 uur bij clubcafe De Wiekslag
MAANDVERGADERING VERPLAATSTmaandag 06-04-15 02:00


Na overleg is de maandvergadering van maandag 13 april verplaatst naar donderdag 9 april. Om 20.00 uur bestuursvergadering en om 21 uur inloop leden bij clubcafe De Wiekslag. Hierin komen de evaluatie otr-rit en bestuursperikelen aan de orde.
ANTRAPPERTJE APRIL/MEIdinsdag 24-03-15 01:00
MAANDVERGADERING

De maandvergadering van april is op maandag 13 april. Een weekje later ivm. het paasweekend. Het bestuur begint om 20.00 uur en de inloop voor de leden is om 21.00 uur. De vergadering zal grotendeels in het teken staan van de OTR-rit van 15 maart en de activiteiten in het jubileumjaar.

OTR 2015

De OTR-rit 2015 is weer achter de rug en was wederom een groot succes. Met eigen rijders bijna 1300 motoren. Een nieuw record. Met dank aan alle vrijwilligers die op welke wijze dan ook hun inzet hebben getoond is dit mogelijk geweest. De route was weer goed uitgezet zodat het aantal ongevalletjes beperkt bleef. Nog geen 10 personen moesten een beroep doen op het medisch team, waarvan er 1 met een gebroken vinger en 1 met een gebroken scheenbeen overbleef. Dit voor zover bij ons bekend is geworden. In het geruchtencircuit circuleert nog een vingerbreuk en een gebroken rib, wat we nog gaan uitzoeken. Het medisch team alsmede de organisatie was daarnaast ook nog eens zeer te spreken over de correcte wijze van optreden bij enkele gecompliceerde ongevalletjes. Op de site staat de uitslag van de verloting onder de deelnemers van de OTR-rit. Winnaars worden deze maand nog geïnformeerd.

AFWERKEN OTR-RIT

Zaterdag 28 maart willen wij eigenlijk het herstel van de rit afwerken en zijn daarvoor op zoek naar de nodige vrijwilligers. Wij gaan met 2 kranen (met 2 volgers met hark/schop) op pad en nog een aantal koppels die de bospaden met hark en schop kunnen fatsoeneren. Morgendeel vertrek om 09.00 uur en middagdeel om 13.00 uur bij het clubcafe. We hopen op een goede opkomst en vergeet het gereedschap niet.!! Dus als je dat in zou kunnen passen????

BEDANKJE

Vanwege klachten van diverse kanten was het niet meer mogelijk en toegestaan om voor, tijdens en na de OTR-rit op het parcours te rijden.
Wij hebben dan ook geen clubleden met crossers op het parcours gezien en willen deze leden bedanken voor de medewerking en hun begrip in deze kwestie.

35 JAAR ANTRAPPERS/JUBILEUMFEESTJE

2015 is weer een jubileumjaar voor de club en daarom vieren we dit op zaterdag 18 april vanaf 17.00 uur bij De Raket op Rogat. Hier zullen oa.leden, sponsoren en landeigenaren van de OTR-rit welkom zijn. Dus zet deze datum alvast in je agenda. Wij zijn op 1 januari natuurlijk weer fris begonnen en de bedoeling is dat we gedurende het jaar, naast de gebruikelijke activiteiten, die we gaan opwaarderen, wij ook weer extra activiteiten zullen organiseren in het kader van dit jubileum. Dus houdt de site en media in de gaten!!

RIJVAARDIGHEIDSTRAINING

De RVT zal op zaterdag 11 april plaatsvinden. Deze vindt in eigen beheer plaats onder leiding van 2 externe trainers. De training zal de gehele dag duren waarbij we om 09.00 uur verzamelen bij Gebben Motoren in de koffiecorner en bij De Raket gezamenlijk gaan lunchen. Deelname voor leden is gratis muv. de lunch. Opgave voor 1 april via motorclub@antrappers.nl

DINSDAGAVONDRITTEN

De dinsdagavondritten starten op dinsdag 31 maart, vertrek om 19.00 uur bij clubcafe De Wiekslag. De Zomertijd is dan weer ingegaan en het is dan bij helder weer tot bijna 21.00 uur licht.

MONSTERS OF ROCK

Zaterdag 28 maart is er in de schuur van De Gorter op de Bloemberg weer Monsters of Rock met diverse goede coverbands. www.oldtimmerrock.nl

AGENDA

Dinsdag 31 maart Start Dinsdagavondritten
Zaterdag 11 april Training voor wegmoteren.
Zaterdag 18 april Jubileumfeestje bij De Raket
Woensdag 13 mei Feestavond
Weekend 14 t/m 17 mei Hemelvaart-weekendtoer
ANTRAPPERTJE MAART-APRILzaterdag 14-02-15 01:00
MAANDVERGADERING

De maandvergadering van april is op maandag 13 april. Een weekje later ivm. Het paasweekend. Het bestuur begint om 20.00 uur en de inloop voor de leden is om 21.00 uur. De vergadering zal grotendeels in het teken staan van de OTR-rit van 15 maart en de activiteiten in het jubileumjaar.

NIEUWJAARSDUIK/DUOFIETS

De opbrengst van de Nieuwjaarsduik is weer verdeeld. Dat waren dit jaar de stichting Zonnedag voor een uitje voor de bewoners van Dunninghe in De Wijk en voor het opknappen van de schooltuin van de Iekmulder in IJhorst. Beiden kregen 900 Euro uitgereikt. Voor de bewoners van Dunnighe doen De Antrappers nog iets extra. Op initiatief van de toercommissie van de club gaat gedurende de zomertijdperiode de duofiets weer door het prachtige Reestdal rijden. Deze werd door een tekort aan vrijwilligers nauwelijks meer gebruikt, wat de bewoners ten zeerste betreurden. Mocht je zin hebben om ook een keer op deze elektrische duofiets met een bewoner te willen rijden, geef je dan op via motorclub@antrappers.nl of bij Jan Mennink.

OTR-RITTEN

De OTR-ritten voor 2015 zijn weer vastgesteld. Op 8 maart is Ruinen aan de beurt om een OTR-rit te organiseren. De rit van de Antrappers is vastgesteld op zondag 15 maart 2015. Meer nieuws op OTR/CROSS of www.enduro.nl
OPBOUW/ OTR 2015

De OTR-rit vindt plaats op zondag 15 maart. Zoals de weersverwachting nu is lijkt het weer een wat drogere rit te worden, waar weer grote hoeveelheden rijders op af zullen komen. Dit verdient weer een serieuze en nauwgezette opbouw van het evenement, waar veel hulp nodig is. (Ook op de dag en nadien)
De data voor de werkzaamheden rond de OTR-rit staan weer op de site. We gaan ervan uit dat een ieder weer minimaal twee dagdelen meewerkt, zodat we vlot kunnen opbouwen en weer opruimen en herstellen kunnen. Niet allemaal op de laatste dag voor de rit, maar graag zien we ook wat meer helpers op de de andere zaterdagen voor en na de rit. Ook de donderdag en vrijdag voor de rit en de maandag erna is er veel werk. Dus al je dat in zou kunnen passen????


OPROEP !!!

Vanwege klachten van diverse kanten is het niet meer mogelijk en toegestaan
om voor, tijdens en na de OTR-rit op het parcours te rijden. Bij constatering hiervan zal dit gevolgen hebben voor de vergunning en zijn wij als bestuur genoodzaakt om stappen te ondernemen tegen eventuele overtreders van de gemaakte afspraken. Dus geen crossers in de baan en alleen voorrijden en rijden op de dag door aangewezen OTR-rijders van de club.

RIJVAARDIGHEIDSTRAINING

De RVT zal op zaterdag 11 april plaatsvinden. Deze vindt in eigen beheer plaats onder leiding van 2 externe trainers. De training zal de gehele dag duren waarbij we om 09.00 uur verzamelen bij Gebben Motoren in de koffiecorner en bij De Raket gezamenlijk gaan lunchen. Deelname voor leden is gratis muv. de lunch. Opgave voor 1 april via motorclub@antrappers.nl

35 JAAR ANTRAPPERS/JUBILEUMFEESTJE

2015 is weer een jubileumjaar voor de club en daarom vieren we dit op zaterdag 18 april vanaf 17.00 uur bij De Raket op Rogat. Hier zullen oa.leden, sponsoren en landeigenaren van de OTR-rit welkom zijn. Dus zet deze datum alvast in je agenda. Wij zijn op 1 januari natuurlijk weer fris begonnen en de bedoeling is dat we gedurende het jaar, naast de gebruikelijke activiteiten, die we gaan opwaarderen, wij ook weer extra activiteiten zullen organiseren in het kader van dit jubileum. Dus houdt de site en media in de gaten!!


JAARVERGADERING 2015

De Jaarvergadering van 2015 was op vrijdag 6 februari 2015. De Notulen hiervan staan alweer op de site. Na afloop was er de mogelijkheid om te schieten, sjoelen en darten om leuke clubartikelen. Hieraan werd enthousiast meegedaan, zodat dit zeker een vervolg krijgt.

TOERKALENDER 2015

De toerkalender van het seizoen 2015 staat weer op de site. We zullen weer vele dinsdagavondritten gaan rijden en aan aantal leuke toerritten in het weekend. Dinsdag 31 is de 1e dinsdagavondrit

AGENDA

Zondag 15 maart OTR-rit MC De Antrappers
Zaterdag 11 april Training voor wegmoteren.
Zaterdag 18 april Jubileumfeestje bij De Raket
Zondag 10 Mei Classic Grasbaanrace
Woensdag 13 mei Feestavond
Weekend 14 t/m 17 mei Hemelvaart-weekendtoer

ANTRAPPERTJE JANUARI/FEBRUARIdinsdag 27-01-15 01:00
MAANDVERGADERING

De maandvergadering van februari is op maandag 2 februari. Dit is alleen een bestuursvergadering ter voorbereiding van de jaarvergadering. De clubvergadering vervalt deze maand dus. Die is weer op 2 maart 2015

NIEUWE SPONSOREN

We hebben de afgelopen tijd weer een aantal nieuwe clubsponsoren mogen begroeten, te weten Jager Motoren, Fit In De Wijk, Wiola aanhangwagens en Befana. Kijk op de site bij sponsors en dubbelklik op het logo (ook op het Antrappertje) voor meer info over de bedrijven.

BARCOMPETITIE

Op vrijdag 19 december heeft Motorclub de Antrappers deelgenomen aan de barcompetitie in Cafe De Wiekslag . Het thema was: “Ut vaute Kersveesd” Er waren aardige wat gasten op afgekomen, waaronder een grote chinees. Toen de beloofde act om 23.00 uur echter begon stroomde het volk uit alle hoeken en gaten vanuit De Wijk de Wiekslag binnnen. Een gratis shotje van een schaars geklede dame krijgen is altijd leuk. De uiteindelijke winnaar van de barcompetitie 2014 was “Radio Hawai” met de “Vinylparty”. In 2015 is er weer een nieuwe ronde, waar De Antrappers ook weer aan mee doen.

OTR-RITTEN

De OTR-ritten voor 2015 zijn weer vastgesteld. Eext bijt het spits af op 1 februari, waarna op 7 maart Holten en 8 maart Ruinen een OTR-rit organiseren. De rit van de Antrappers is vastgesteld op zondag 15 maart 2015. Meer nieuws op www.enduro.nl

OPBOUW OTR 2015

De data voor de werkzaamheden rond de OTR-rit staan weer op de site. We gaan ervan uit dat een ieder weer minimaal twee dagdelen meewerkt, zodat we vlot kunnen opbouwen en weer opruimen en herstellen kunnen.

35 JAAR ANTRAPPERS

2015 is weer een jubileumjaar voor de club. Wij zijn op 1 januari weer fris begonnen en de bedoeling is dat we gedurende het jaar, naast de gebruikelijke activiteiten, die we gaan opwaarderen, wij ook extra activiteiten zullen organiseren in het kader van dit jubileum. Kortom; men zal merken dat we een feessie hebben.

JAARVERGADERING 2015

De Jaarvergadering van 2015 is vastgesteld op vrijdag 6 februari 2015. De aanvang is om 20.00 uur in het clubcafe De Wiekslag. De agenda zal de week voor de vergadering op de site komen te staan. Na afloop is er de mogelijkheid om te schieten, sjoelen en darten om leuke clubartikelen.
Nieuwjaarsduik 2015zondag 04-01-15 01:00
de ruim 200 deelnemers én de vele toeschouwers bij de Nieuwjaarsduik van motorclub de Antrappers in De Wijk, hebben donderdagmiddag 1.800 euro opgeleverd voor het goede doel. Een renovatie van de schooltuin bij de OBS De Iekmulder in Ijhorst en voor de stichting Zonnedag in De Wijk voor een leuke dag voor de bewoners van Dunninghen. Het water was niet eens zo heel koud, maar de buitentemperatuur plus de wind maakte het best guur. De traditie aan de boorden van de Reest, precies op de grens van de Wijk en IJhorst (Drenthe en Overijssel), bleek na tien eerdere edities niets aan aantrekkingskracht te hebben ingeboet. Deelnemers kwamen vanuit de wijde omgeving naar de Wijk voor een frisse duik, zo ook vanuit Meppel, al was in die stad aan het Bleekerseiland een nieuwe activiteit mét duik in de gracht. Vanuit IJhorst werden de durfals weer in een huifkar aangevoerd, die voortgetrokken werd door een tractor. Oók traditie vanaf het moment dat IJhorst enige jaren geleden aansloot bij het evenement van de Antrappers. Aan de Wieker kant kwamen vele duikers op de fietse vanaf het clubcafe De Wiekslag. Opvallend was dat er steeds meer jonge duikers meedoen en we dit jaar voor het eerst een hond als deelnemer hadden, die alles wat in de Reest achterbleef weer op de wal bracht. Een echte Riesthond.
Na de duik was het heerlijk afspoelen onder de warme douches, die weer beschikbaar werden gesteld door Huisje en Van Ginkel uit Rogat. Het geluid werd weer verzorgd door Octopus Licht en Geluid uit De Wijk en de veiligheid werd gewaarborgd door de EHBO-ers uit De Wijk. Natuurlijk is er dank voor hun inzet en die van andere vrijwilligers die de duik mogelijk maken.
Na afloop werd er in het clubcafe nog getoast op weer een geslaagde duik en werd de snert van sponsor Unox gulzig en genietend naar binnen gewerkt. De jongens van De Tente in Ijhorst deden dit op hun manier in de tent, maar dan met snert van Cafe 't Vosje.
Overlijden oud lid Henk Dekkerzaterdag 27-12-14 01:00
Op 1e Kerstdag is oud lid Henk Dekker overleden na een ziekbed van een klein jaar. Henk leed aan de voor hem onoverwinnelijke ziekte kanker. Henk was in de beginjaren een prominent lid van onze (toer)club die in de verhalen van die tijd veelvuldig voorkwam. Hij is 57 jaar geworden. Het afscheid is op 30 december om 17.30 uur in crematorium Reestborgh Edisonstraat 1 Meppel. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Correspondentieadres:
Wilhelminastraat 47
7941 HT Meppel
UT VAUTE KERSVEESDzaterdag 13-12-14 01:00
Op vrijdag 19 december is Motorclub de Antrappers aan de beurt om de barcompetitie in Cafe De Wiekslag te draaien. Zet deze datum met als aanvangstijd 21.00 uur al vast in je agenda. We verwachten een mega opkomst waar zeker een groot deel van de Antrappers aanwezig zal zijn. Het thema is: “Ut vaute Kersveesd” Dus kom in gepaste kerst outfit met vrienden,teamgenoten, collega's, buren of kennissen naar de Wiekslag. We hebben een Top-DJ en een verrassende act. Degene die voor 22.30 uur in kerstuitmonstering (groot of klein) binnen is, ontvangt 2 extra munten bij aankoop van tenminste 10 consumptiemunten. Een leuk feestje dus om je kerstvakantie mee te beginnen.
NIEUWJAARSDUIK 2015zaterdag 13-12-14 01:00
Nieuwjaarsduik 2015

Duik voor Doelen. Zo wordt de nieuwjaarsduik genoemd die de motorclub De Antrappers uit de Wijk op dinsdag 1 januari 2015 gaat organiseren. Dit is de elfde maal dat de club deze duik op nieuwjaarsmiddag houdt. In 2005 was het als grap begonnen om hun jubileum jaar met een frisse start te beginnen. De animo en het enthousiasme bij de deelnemers en het publiek is de laatste jaren zo groot geweest dat men er bijna niet meer onderuit kan om dit jaarlijks te organiseren, hoewel het eigenlijk een eenmalige actie zou zijn.
In 2015, het jaar dat de club 35 jaar bestaat, zal er weer gedoken worden voor goede doelen. Deze worden op de dag van de duik bekend gemaakt.
Met de duik zal hopelijk weer een aardige cent worden opgehaald, zodat wij hen kunnen ondersteunen.
Individueel duiken is altijd mogelijk, maar het ook is de bedoeling om verenigingen, stichtingen, clubs en wat al niet meer, aan de duik te laten deelnemen om zo de saamhorigheid te vergroten. En verkleed in de meest rare outfits is natuurlijk nog mooier. Het zou ook mooi zijn als de duikers zich laten sponseren voor minimaal vijf Euro, wat dan ter beschikking gesteld wordt van goede doelen. (Mogen dit natuurlijk ook zelf betalen.)
Er kan worden deelgenomen door iedereen, uit De Wijk en IJhorst, en natuurlijk ver daarbuiten, die het jaar fris wil gaan starten en de leeftijd doet ook niet terzake, als je maar kan zwemmen, want je duikt (lees springt) voor eigen risico. Na de duik is er een professorische douche te gebruiken. Opgave dient te geschieden via motorclub@antrappers.nl. . Verdere info is te verkrijgen via www.antrappers.nl.
De deelname is dus in princiepe kosteloos, maar we verwachten dus wel dat iedere (volwassen) duiker 5 Euro bijdraagt voor het goede doel. Ook verwachten wij dat het aanwezige publiek het nodige doneert (In de Melkbusse) of bij de geldwolven, welke herkenbaar zijn aan de gele hesje van de MC De Antrappers.
De duikers ontvangen na de duik een warme versnapering en een aandenken en na afloop is er in het clubcafe nog gelegenheid om onder genot van een bak snert en een drankje van de club te toasten op het nieuwe jaar.
Onze Nieuwjaarsduik is dit jaar ook weer gesponsord door UNOX en zijn wij aangemerkt als een “SERIEUZE NIEUWJAARSDUIK”. (Zie ook www.unoxnieuwjaarsduik.nl)
De nieuwjaarsduik vindt plaats in de Reest nabij de brug aan de Julianaweg. De duikers verzamelen om 13.30 uur in Cafe De Wiekslag of omstreeks 13.45 uur bij de brug.
Het startschot voor de duik is om 14.00 uur. Wij hopen op veel deelnemers en publiek die met zijn allen een leuk bedrag bijeen zullen brengen.

ANTRAPPERTJE DECEMBER/JANUARIwoensdag 03-12-14 01:00
MAANDVERGADERING

De maandvergadering van januari is op maandag 5 januari. Inloop voor de clubleden om 21.00 uur.

MAISCROSS SONNEGA

Zondag 7 december is er weer een maiscrosstraining in Sonnega. Om 13.00 uur verzamelen bij Tumpie en om 14.00 uur crossen aan de Sonnegaweg ter hoogte van No 51. Alle Antrappers, jong en wat ouder, zijn welkom en het is kosteloos. Het belooft goed weer te worden en het baantje ligt er prachtig bij. Dus...tot zondag

BARCOMPETITIE

Op vrijdag 19 december is Motorclub de Antrappers aan de beurt om de barcompetitie in Cafe De Wiekslag te draaien. Zet deze datum met als aanvangstijd 21.00 uur al vast in je agenda. We verwachten een mega opkomst waar zeker 75% van de Antrappers aanwezig zal zijn. Het thema is: “Ut vaute Kersveesd” Dus kom in gepaste kerst outfit met vrienden,buren of kennissen naar de Wiekslag. We hebben een Top-DJ en een verrassende act. Degene die voor 22.30 uur in kerstuitmonstering (groot of klein) binnen is, ontvangt 2 consumptiemunten.

KERSTMARKT

Op zondag 14 december is er toch weer een kerstmarkt rond de Wieker Meule. Altijd leuk om even te bezoeken Vanaf 18.00 uur is er live-muziek in Clubcafe De Wiekslag mmv Gin Gedonder. Zie ook www.normaalcoverband.nl

NIEUWJAARSFEEST

Op donderdag 1 januaari vanaf 00.00 uur is er op de perkeerplaats op de Brink een Nieuwjaarsfeest om het nieuwe jaar goed in te luiden. Onder het genot van een drankje en met de swingende klanken van Steaming Pianos wordt 2015 ingeluid. Er is plaats voor 400 feestgangers.

NIEUWJAARSDUIK

De Unox Nieuwjaarsduik is weer aanstaande. Op 1 januari om 14.00 uur gaan we weer duiken voor doelen. De goede doelen worden de week voor de duik bekend gemaakt en nominaties zijn nog welkom. Dus activeer al je vrienden om een keer lekker mee te duiken. Ook een goed moment om te stoppen met roken!!!

OTR-RITTEN

De OTR-ritten zijn weer volop aan de gang. Voor de actuele kalender kijk je op www.enduro.nl. Er is nog 1 rit en wel in Staphorst. De rit van de Antrappers is voorlopig vastgesteld op zondag 15 maart 2015. De week ervoor is Ruinen en erna Westerbork.

JAARVERGADERING 2015

De Jaarvergadering van 2015 is voorlopig vastgesteld op vrijdag 6 februari 2015. De aanvang is om 20.00 uur in het clubcafe De Wiekslag.
De reguliere clubvergadering op maandag 2 februari vervalt.
Page 1/13
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13]